معیارهای انتخاب چوب اسکی مناسب

برای انتخاب اسکی موارد زیر باید مدنظر قرار بگیرد:

۱-مدل اسکی که  شما مطلوب ر اساس علایق شما میباشد

الف-اسکی برای پیست:On Piste

ب-اسکی برای پیست و پیست نکوبیده ۵۰/۵۰:All Mountain

پ-اسکی برای خارج از پیست و برف پودر:Freeride

ج-اسکی برای کارهای اکروباتیک که دو سر گرد میباشد:Freestyle

۲-لول اسکی که مطلوب شما بنا به تامین نیاز شماست:Beginner

الف-مبتدی(که می خواهید تازه شروع به اسکی بنمایید) و استفاده از مربی الزامی و شدیدا جهت جلوگیری از صدمه به خود و دیگران توصیه میشود

ب-متوسط (اصول اولیه مثل تسلط روی اسکی و اسکی هشت و اسکی موازی وترمز ) را یاد گرفته اید ذاتا باید بتوانید بدون مربی بازی کنید ولی برای ارتقای اسکی کماکان میتوانید از مربی استفاده نمایید:Intermediate

پ-حرفه ای که همه نوع اسکی مثل کاملا جفت و اسکس کارو و دراپاز و اسکی در برف نکوبیده رایاذ گرفته و اسکی با هر سرعت در کنترل شماست: Profesional

ج-مسابقه رو که کسی است که صدم ثانیه برایش در اسکی مهم است و به انواع اسکی اسلالوم و زیان و سوپر جی و دانهیل اشنایی کامل دارد و اصطلاحا دروازه رو میباشد:Racer

۳-انتخاب اندازه اسکی که مناسب شماست

الف-اندازه اسکی برای سوپر کارو (اسکی های بعد از سال ۲۰۰۸) برای فرد مبتدی بهتر است که تا ۱۵ سانت از قدتتان کوتاهتر باشد

ب-اندازه اسکی سوپر کارو تا ۱۰ سانت کوتاهتر برای فرد متوسط پیشنهاد می گردد

پ-اندازه اسکی سوپر کارو  تا ۵ سانت کوتاهتر برای فرد حرفه ای پیشنهاد میگردد

لازم به توضیح است که بنا به فیزیک بدن شخص(چاقی یا لاغری) و استعداد یادگیری و تعداد جلسه اسکی در هر فصل ( نرمال ۱۰ تا ۱۵ جلسه) می توانید اسکی خود را

تا ۵ سانت کوتاهتر انتخاب نمایید (حد اکثر ۱۵ سانت از قد کوتاهتر باشد

۴-مورد اخر تنظیم رها سازی فیکس یا همان دین ستینگ میباشد که به موارد زیر وابسته میباشد:

الف-مهارت و لول اسکی باز

ب-وزن اسکی باز

پ-سایز پای اسکی باز

ج-قد اسکی باز

د–سن اسکی باز

برای اطمینان میتوانید با دادن اطلاعات شخص اسکی باز ابه این سایت که لینکش در امده است درجه فیکس خود را تنظیم کنید

http://www.dincalculator.com/#/

 

نظرات کاربران